Onze visie

Kinderen komen steeds minder vaak in contact met echte ervaringen. Ouders krijgen het steeds drukker en zijn overal en altijd bereikbaar. De digitalisering, en ook het steeds jonger scholen en toetsen van kinderen dragen hieraan bij. Onze maatschappij wordt steeds meer prestatiegericht, waarin de cognitieve ontwikkeling (ontwikkeling van het hoofd) een steeds grotere rol gaat spelen.

InterKid, en met haar een aantal vooraanstaande pedagogen, is van mening dat naast de ontwikkeling van het hoofd, de sociaal-emotionele (ontwikkeling van het hart) en motorische (ontwikkeling van de hand) even zo belangrijk zijn, willen we een maatschappij voor onze kinderen creëren waar we oog hebben voor elkaar en de dingen om ons heen.

Onze missie

In onze begeleiding en pedagogisch beleid willen we opkomen voor het kind. Door niet resultaat- maar kindgericht te werken, waarbij kinderen in een liefdevolle omgeving spelenderwijs de wereld kunnen ontdekken. Want wanneer je je als kind prettig voelt, kom je tot spelen, kun je nieuw gedrag uitproberen, onderzoeken en emoties verwerken. Door geen standaard werkjes en activiteiten aan te bieden, maar door echte ervaringen op te doen, door goed te kijken en in te spelen op wat het kind kan en wil. De natuurbeleving speelt hierin een belangrijke rol, want natuur geeft rust, daagt uit en verwondert.

Onze voorwaarden voor optimale ontwikkeling

  • de pedagogische kwaliteit van de gastouder moet goed zijn
  • de kinderen moeten niet continu worden gestoord in hun spel
  • de kinderen moeten zich kunnen hechten aan een vaste gastouder
  • de ruimte en activiteiten moeten voldoende uitdagen en afgestemd zijn op wat het kind kan en wil
  • de natuurbeleving speelt een belangrijke rol in het dagprogramma van de gastouder

children_at_warburg_ric_mellis_06[1]