Gastouderbureau InterKid Den Haag


Gastouderbureau InterKid verzorgt al bijna 20 jaar in de regio Den Haag kleinschalige kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar bij gastouders thuis.

Niet de grootte van ons bedrijf, maar het belang van het kind en de mate van tevredenheid van onze gast- en vraagouders motiveert ons om elke dag met veel enthousiasme aan het werk te gaan.

Onze kinderopvang staat voor:

 • Spelenderwijs ontwikkelen
 • Natuur- en techniekbeleving
 • Gezonde voeding
 • Positief opvoeden

Gastouderbureau InterKid kenmerkt zich door:

 • een zorgvuldig samengesteld gastouderbestand
 • een hechte samenwerking met onze gastouders
 • optimale communicatie met de (groot)ouders

Snel contact?

 

Heeft u vragen? Wij helpen u graag!
Neem contact met ons op:

Gastouderbureau InterKid Den Haag

Obrechtstraat 65 (Alleen op afspraak)
2517 VM  Den Haag

tel. 070-364 29 51

 

 

e-mail: Stel ons een vraag!

Aanmelden vraagouder

Aanmelden gastouder

AVG/GDPR-privacyverklaring

 

inloggen

 

LRK: 468506913
Laatste inspectierapport GGD
KvK: 27193031

Heeft u vragen? Wij helpen u graag!
Neem contact met ons op:

Gastouderbureau InterKid Den Haag

Obrechtstraat 65 (Alleen op afspraak)
2517 VM  Den Haag

tel. 070-364 29 51

 

 

e-mail: Stel ons een vraag!

Aanmelden vraagouder

Aanmelden gastouder

AVG/GDPR-privacyverklaring

 

inloggen

 

LRK: 468506913
Laatste inspectierapport GGD
KvK: 27193031

Wat is gastouderopvang?

Gastouderopvang onderscheidt zich van reguliere opvang door:

 • Kleinschaligheid (vaste groepsbegeleidster, optimale hechting, veel aandacht voor de kinderen)
 • Pedagogische afstemming (ouders kunnen wensen beter aangeven, kind krijgt zorg op maat)
 • Huiselijkheid (kinderen beleven in het echt dagelijkse ervaringen)
 • Flexibiliteit
 • Betaalbaar

Gastouderopvang is door de overheid erkende kinderopvang en daardoor kunt u in aanmerking komen voor Kinderopvangtoeslag

Een gastouder mag maximaal 6 kinderen tot 13 jaar opvangen waarvan:

 • maximaal 5 kinderen tot 4 jaar;
 • maximaal 4 kinderen tot 2 jaar;
 • maximaal 2 kinderen tot 1 jaar.

Dit maximum aantal kinderen is inclusief de eigen kinderen (tot 10 jaar) van de gastouder.

Kosten en Kinderopvangtoeslag

Uurtarieven kinderopvang

Het maximum te vergoeden uurtarief voor de gastouderopvang bedraagt in 2024 € 7,53.

De kosten voor gastouderopvang zijn opgebouwd uit het uurtarief van de gastouder + de bureaukosten.

Het advies uurtarief voor onze gastouders is  € 6,95 (2024). Op de profielpagina’s van de gastouders wordt hun tarief vermeld)
Onze bureaukosten zijn € 1,05 per kind per opgevangen uur. Wij hanteren hierbij een minimum van € 35,00 en een maximum van € 90 per kind per maand. Voor gezinnen met meerdere kinderen in de opvang hanteren wij een gezinstarief: € 90 per gezin per maand. (Dus bij 2 kinderen maximaal € 45 per kind per maand en bij 3 kinderen maximaal € 30 per kind per maand.)

Voorbeeld (2024):

U wilt opvang voor 2 dagen per week van 10 uur per dag. U neemt dan aan kinderopvang af: 2 dagen x 10 uren x 4 weken = 80 uren, het uurtarief € 6,95 en maandelijkse bureaukosten € 84. De maandelijkse kosten zijn dan € 640 oftewel € 8,00 per uur. Hiervan komt € 7,53 in aanmerking voor de Kinderopvangtoeslag.

Bij 3 dagen opvang: 3 dagen x 10 uren x 4 weken = 120 uren per maand, uurtarief € 6,95 en bureaukosten: € 90. De maandelijkse kosten zijn dan € 924 oftewel € 7,70 per uur. Hiervan komt € 7,53 in aanmerking voor de Kinderopvangtoeslag.

2 kinderen
Bij 2 kinderen met dezelfde uren: u neemt af: 2 dagen x 10 uren x 4 weken = 80 uren, uurtarief € 6,95 en bij de maandelijkse bureaukosten € 45 per kind. De maandelijkse kosten zijn dan € 601 per kind oftewel € 7,52 per uur. Het gehele uurtarief komt in aanmerking voor de Kinderopvangtoeslag.

Bij 3 dagen opvang: 3 dagen x 10 uren x 4 weken = 120 uren per maand, uurtarief € 6,95 en bureaukosten: € 45 per kind. De maandelijkse kosten zijn dan € 879 per kind oftewel € 7,33 per uur. Het gehele uurtarief komt in aanmerking voor de Kinderopvangtoeslag.

Uiteraard maken wij geheel vrijblijvend en kosteloos een offerte voor u!

U kunt uw toetsingsinkomen hier berekenen.

Meer informatie en/of een berekening van Kinderopvangtoeslag klikt u op de banner:
SZWbanner_toeslag_728x90[1]

Wat doet gastouderbureau InterKid?

 • Wij gaan kosteloos voor u op zoek naar een passende gastouder
 • Wij dragen klanten aan voor de gastouder en helpen bij opzetten eigen bedrijf
 • Wij kunnen altijd vervanging regelen wanneer gastouder ziek of met vakantie is
 • Wij draaien minstens 2 keer per jaar mee op de groepen en kijken of de kinderen zich veilig voelen en voldoende uitdaging krijgen om zich optimaal te ontwikkelen.
 • Wij evalueren halfjaarlijks met de gast- en vraagouder of zij tevreden zijn over de opvang
 • Wij organiseren trainingen (positief opvoeden, interactie vaardigheden, Kinder EHBO en interactief voorlezen)
 • Wij organiseren veldworkshops in het bos, op het stand en in kinderboerderijen
 • Wij ontwikkelen speel- en ontdekmateriaal gericht op het ritme van de seizoenen
 • Wij brengen maandelijks een nieuwsbrief uit over opvoeding, gezondheid, binnen- en buitenactiviteiten
 • Wij verzorgen de facturatie, jaaropgaven en brengen offertes uit waarmee ouders Kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen
 • Wij controleren jaarlijks de veiligheid en hygiëne van de opvangomgeving

Onze visie

Kinderen komen steeds minder vaak in contact met echte ervaringen. Ouders krijgen het steeds drukker en zijn overal en altijd bereikbaar. De digitalisering, en ook het steeds jonger scholen en toetsen van kinderen dragen hieraan bij. Onze maatschappij wordt steeds meer prestatiegericht, waarin de cognitieve ontwikkeling (ontwikkeling van het hoofd) een steeds grotere rol gaat spelen.

InterKid, en met haar een aantal vooraanstaande pedagogen, is van mening dat naast de ontwikkeling van het hoofd, de sociaal-emotionele (ontwikkeling van het hart) en motorische (ontwikkeling van de hand) even zo belangrijk zijn, willen we een maatschappij voor onze kinderen creëren waar we oog hebben voor elkaar en de dingen om ons heen.

Onze missie

In onze begeleiding en pedagogisch beleid willen we opkomen voor het kind. Door niet resultaat- maar kindgericht te werken, waarbij kinderen in een liefdevolle omgeving spelenderwijs de wereld kunnen ontdekken. Want wanneer je je als kind prettig voelt, kom je tot spelen, kun je nieuw gedrag uitproberen, onderzoeken en emoties verwerken. Door geen standaard werkjes en activiteiten aan te bieden, maar door echte ervaringen op te doen, door goed te kijken en in te spelen op wat het kind kan en wil. De natuurbeleving speelt hierin een belangrijke rol, want natuur geeft rust, daagt uit en verwondert.

Onze voorwaarden voor optimale ontwikkeling

 • de pedagogische kwaliteit van de gastouder moet goed zijn
 • de kinderen moeten niet continu worden gestoord in hun spel
 • de kinderen moeten zich kunnen hechten aan een vaste gastouder
 • de ruimte en activiteiten moeten voldoende uitdagen en afgestemd zijn op wat het kind kan en wil
 • de natuurbeleving speelt een belangrijke rol in het dagprogramma van de gastouder

children_at_warburg_ric_mellis_06[1]

Over InterKid

Gastouderbureau InterKid is in 2004 opgericht door Pam Brumleve en Fred Kueter.

Pam Brumleve heeft educatie en communicatie gestudeerd in Amsterdam en is moeder van twee kinderen. Sinds 1997 richt zij zich op de ontwikkeling van kinderen en hoe je de wereld om hen heen op een speelse manier inzichtelijk kan maken.

Explorium

Na haar studie heeft zij voor diverse voorlichtingsdiensten van de overheid gewerkt en in 1999 is zij gestart met Explorium. Dit bedrijf ontwikkelt techniek en natuurworkshops voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

R0010013

Explorium Kinderopvang

In 2002 opende zij een kleinschalig kinderdagverblijf: Explorium Kinderopvang. Wat deze opvang zo uniek maakte was dat kinderen al op heel jonge leeftijd echte avonturen beleefden; met de bakfiets naar het strand, hutten bouwen in het bos, vliegtuigen kijken op Rotterdam Airport, musea bezoeken, dieren verzorgen op de boerderij. De opvang was een groot succes en besloten werd om samen met een aantal andere moeders meer van dit soort locaties te openen in de vorm van gastouderopvang.

Gastouderbureau InterKid in Den Haag

In 2004 startte Pam samen met haar man Fred Kueter, Gastouderbureau InterKid. Een bureau dat zich inzet voor kleinschalige en avontuurlijke opvang, waarbij niet het commerciële belang, maar het belang van het kind voorop staat. InterKid werkt al bijna 20 jaar samen met zo’n 25 gastouders in Den Haag. Het bureau is hierdoor overzichtelijk, transparant en beheersbaar.
De klanten van InterKid zijn veelal zelf werkzaam in het onderwijs of werkzaam voor Internationale organisaties. Ze zijn kritisch en willen waar voor hun geld. De aanpak van InterKid is persoonlijk, flexibel en service gericht. Klik hier voor meer informatie over Interkid Gastouderbureau in Den Haag.

Pam Brumleve

Pam Brumleve

Fred Kueter

Fred Kueter

Klachten

Klachten

In de periode dat uw kind door een gastouder wordt opgevangen kan het zijn dat u soms niet tevreden bent over de dienstverlening van de gastouder of van InterKid. Mocht dit voorkomen, dan horen wij dat graag zo snel mogelijk van u, zodat we in gezamenlijk overleg kunnen kijken wat we hieraan kunnen doen. In de meeste gevallen zal het voldoende zijn wanneer u rechtstreeks contact opneemt met de gastouder en/of InterKid om samen de problemen op te lossen. Wees openhartig over uw ontevredenheid; vaak biedt een eerlijk gesprek al een oplossing.

Met behulp van de oudercommissie hebben ouders invloed op de kwaliteit en organisatie van de kinderopvang. Maar er kan een spanningsveld ontstaan tussen de belangen van ouders en de verantwoordelijkheid van het gastouderbureau.

InterKid is geregistreerd bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Intern klachtreglement

Inleiding

InterKid heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders.
Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de directbetrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij de Pam Brumleve. Zij is te bereiken per email: pam@interkid.nl. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend.
Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang www.klachtenloket-kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, gevestigd in Den Haag. www.degeschillencommissie.nl
In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie. Het reglement van de Geschillencommissie vindt u hier.

1. Definities
Organisatie: InterKid
Gastouder: Degene van 18 jaar of ouder die gastouderopvang biedt
Bemiddelingsmedewerker: De medewerker, werkzaam bij InterKid
Klachtenfunctionaris: De medewerker waar de klachten binnenkomen, die de procedure bewaakt en klachten afhandelt uit hoofde van de directeur, hier verder genoemd klachtenfunctionaris.
Locatiemanager: Diegene die leiding geeft aan de medewerker die begeleiding biedt aan de voorziening gastouderopvang waar het kind is geplaatst
Ouder: Een natuurlijk persoon die gebruik maakt, gebruik wenst te maken of gebruik heeft gemaakt van de diensten van het gastouderbureau of kinderopvangorganisatie, voor de opvang van zijn – of haar kinderen.
Klager: De ouder die een klacht indient
Klacht: Schriftelijke uiting van ongenoegen.
Klachtenloket Kinderopvang: Instituut voor informatie, bemiddeling, advies en mediation.
Geschillencommissie: Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, voor bindende geschillenafhandeling.

Schriftelijk: Onder schriftelijk wordt ook ‘elektronisch’ verstaan, tenzij de wet zich daartegen verzet.

2. Klacht betreffende een gastouder
2.1 Klacht betreffende een gastouder:
indien de ouder een klacht heeft betreffende de inhoud van de gastouderopvang en / of gedrag van de gastouder, dan bespreekt de ouder dit eerst met de gastouder.
2.2 Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kan de bemiddelingsmedewerker een bemiddelende rol tussen beide spelen.
2.3 Mocht ook dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan de ouder contact opnemen met het klachtenloket Kinderopvang .
2.4 Mocht de klacht een vermoeden van kindermishandeling betreffen, dan treedt de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking.

3. Klacht betreffende het gastouderbureau

4. Voortraject klacht
Klacht betreffende de organisatie: Als een ouder een klacht heeft gaat de organisatie ervan uit dat deze zo spoedig mogelijk met de betrokkene wordt besproken. Het aanspreekpunt is daarmee in beginsel de bemiddelingsmedewerker. Mocht dit niet leiden tot een oplossing, dan kan de klacht worden besproken met de locatiemanager. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een klacht ingediend worden.

5. Indienen klacht

5.1 Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend. De klacht dient binnen een redelijke termijn na ontstaan van de klacht ingediend te zijn, waarbij 2 maanden als redelijk wordt gezien. De klacht wordt voorzien van dagtekening, naam en adres van de klager, eventueel de naam van de medewerker op wie de klacht betrekking heeft en een omschrijving van de klacht.

6. Behandeling klacht

6.1 De klachtenfunctionaris draagt zorg voor de inhoudelijke behandeling en registratie van de klacht.
6.2 De klachtenfunctionaris bevestigt schriftelijk de ontvangst van de klacht aan de ouder.
6.3 De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte van de voortgang van de behandeling van de klacht.
6.4 Afhankelijk van de aard en inhoud van de klacht wordt een onderzoek ingesteld.
6.5 Indien de klacht gedragingen van een medewerker betreft, wordt deze in de gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk te reageren.
6.6 De klachtenfunctionaris bewaakt de procedure en termijn van afhandeling. De klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, tenzij er omstandigheden zijn die dit belemmeren. In dat geval brengt de klachtenfunctionaris de klager hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De klacht wordt in ieder geval binnen een termijn van zes weken afgehandeld.
6.7 De klager ontvangt een schriftelijk en gemotiveerd oordeel over de klacht, inclusief concrete termijnen waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.

7. Externe klachtafhandeling

7.1 Indien interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst, heeft de ouder de mogelijkheid zich te wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang of de Geschillencommissie.
7.2 De ouder kan zich rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie indien van de ouder redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden een klacht bij de houder indient.
7.3 Ook als de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.
7.4 De klacht dient binnen 12 maanden na het indienen van de klacht bij organisatie aanhangig gemaakt te zijn bij de Geschillencommissie.